Obec Lužice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 96 144 Kč 8,3%
50 Platy a podobné a související výdaje 46 920 Kč 15,7%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 23 386 Kč 5,3%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 25 838 Kč 8,6%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%