Obec Lužice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 492 067 Kč 38,7%
50 Platy a podobné a související výdaje 260 728 Kč 81,3%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 200 071 Kč 43,2%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 31 268 Kč 9,5%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%