Obec Lužice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 171 462 Kč 13,9%
50 Platy a podobné a související výdaje 91 340 Kč 30,6%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 284 Kč 12,4%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 25 838 Kč 7,9%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%