Obec Lužice

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -50 250 Kč -284 295 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -50 250 Kč -284 295 Kč