Obec Lužice

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -100 000 Kč -88 298 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -100 000 Kč -88 298 Kč