Obec Přibice

Obec Přibice

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 711 963 Kč 78,5%
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 711 963 Kč 78,5%