Obec Přibice

Obec Přibice

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 711 963 Kč 78,5%
1211 Daň z přidané hodnoty 4 711 963 Kč 78,5%