Obec Skorošice

Skorošice jsou malá starobylá obec, která leží na severu Moravy, v místě, kde majestátné Rychlebské hory přecházejí do Žulovské pahorkatiny. Obec leží v údolí Skorošického potoka, který pramení na svazích Rychlebských hor, protéká rozlehlými loukami a u obce Kobylá se vlévá do říčky Vidnávky. Reliéf obce tak přechází od horských partií až do ploché pahorkatiny. V jarních měsících jsou chalupy obklopeny zelení okolních lesů, rozkvetlých luk a polí a v pozadí jim dominuje mohutný vrchol Špičáku 957 metrů nad mořem. První zmínka o obci pochází z druhé poloviny 13. století a je spojena se zakladatelem vsi Skorošem, ale existence Skorošic je doložena až na začátku 14. století. Více na www.skorosice.cz

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 8/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet14 636 285 Kč
Upravený rozpočet14 636 285 Kč
Skutečnost12 659 157 Kč
Stav plnění86,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-13 199 215 Kč
-13 199 215 Kč
-760 045 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet27 835 500 Kč
Upravený rozpočet27 835 500 Kč
Skutečnost13 419 203 Kč
Stav plnění48,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 973 336 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2 798 023 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 876 763 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 636 434 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 634 880 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 025 521 Kč
6399 Ostatní finanční operace 901 826 Kč
6171 Činnost místní správy 662 803 Kč
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 592 080 Kč
3612 Bytové hospodářství 533 920 Kč