Obec Skorošice

Skorošice jsou malá starobylá obec, která leží na severu Moravy, v místě, kde majestátné Rychlebské hory přecházejí do Žulovské pahorkatiny. Obec leží v údolí Skorošického potoka, který pramení na svazích Rychlebských hor, protéká rozlehlými loukami a u obce Kobylá se vlévá do říčky Vidnávky. Reliéf obce tak přechází od horských partií až do ploché pahorkatiny. V jarních měsících jsou chalupy obklopeny zelení okolních lesů, rozkvetlých luk a polí a v pozadí jim dominuje mohutný vrchol Špičáku 957 metrů nad mořem. První zmínka o obci pochází z druhé poloviny 13. století a je spojena se zakladatelem vsi Skorošem, ale existence Skorošic je doložena až na začátku 14. století. Více na www.skorosice.cz

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 11/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet12 990 154 Kč
Upravený rozpočet15 092 902 Kč
Skutečnost14 043 452 Kč
Stav plnění93,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-13 199 215 Kč
-13 199 215 Kč
3 568 314 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet26 189 369 Kč
Upravený rozpočet28 292 117 Kč
Skutečnost10 475 138 Kč
Stav plnění37,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 4 697 670 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 305 460 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 085 128 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 730 212 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 723 686 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 1 420 992 Kč
6171 Činnost místní správy 1 017 419 Kč
3631 Veřejné osvětlení 676 137 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 589 341 Kč
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 511 031 Kč