Obec Skorošice

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 13 199 215 Kč -345 981 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 13 561 515 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -362 300 Kč -362 300 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 16 319 Kč