Obec Skorošice

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 0 Kč 108 337 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků 0 Kč -90 575 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 198 912 Kč