Obec Skorošice

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 16 862 600 Kč -15 080 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 17 008 600 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -146 000 Kč -145 875 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 130 795 Kč