Obec Skorošice

Obec Skorošice

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 253 921 Kč 43,0%
61 Investiční nákupy a související výdaje 4 233 921 Kč 42,9%
63 Investiční transfery 20 000 Kč 100,0%