Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 198 994 672 Kč 202,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 87 040 Kč 64,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 13 755 946 Kč 90,6%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 37 479 192 Kč 60,9%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3 189 257 Kč 110,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 530 388 Kč 94,8%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 141 952 850 Kč 896,4%