Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 57 368 480 Kč 89,4%
31 Vzdělávání a školské služby 6 601 037 Kč 88,4%
32 Vzdělávání a školské služby 15 434 963 Kč 99,7%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 500 910 Kč 96,2%
34 Sport a zájmová činnost 579 360 Kč 86,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 10 116 084 Kč 89,8%
37 Ochrana životního prostředí 17 199 927 Kč 79,9%
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 936 200 Kč 93,6%