Obec Záboří nad Labem

Obec Záboří nad Labem

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -125 431 Kč -458 016 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 332 585 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -458 016 Kč -458 016 Kč