Obec Záboří nad Labem

Obec Záboří nad Labem

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 12/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet15 647 060 Kč
Upravený rozpočet18 351 232 Kč
Skutečnost18 161 246 Kč
Stav plnění99,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-8 336 060 Kč
224 562 Kč
1 275 484 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet23 983 120 Kč
Upravený rozpočet18 126 670 Kč
Skutečnost16 885 762 Kč
Stav plnění93,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 5 530 621 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 661 153 Kč
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 030 250 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 017 446 Kč
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 1 103 970 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3 078 652 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 501 361 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 618 038 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 074 538 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 936 053 Kč