Obec Záboří nad Labem

Obec Záboří nad Labem

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 12/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet18 162 636 Kč
Upravený rozpočet20 389 697 Kč
Skutečnost20 338 040 Kč
Stav plnění99,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-3 541 984 Kč
-839 291 Kč
-831 631 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet21 704 620 Kč
Upravený rozpočet21 228 987 Kč
Skutečnost21 169 670 Kč
Stav plnění99,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 5 567 100 Kč
3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 344 750 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 862 115 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 472 471 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 749 668 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 798 898 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 218 770 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 034 646 Kč
2310 Pitná voda 985 636 Kč
3631 Veřejné osvětlení 803 010 Kč