Obec Záboří nad Labem

Obec Záboří nad Labem

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 276 599 Kč 97,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 830 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 319 870 Kč 99,8%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 949 121 Kč 95,6%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 922 656 Kč 100,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 083 123 Kč 100,0%