Obec Pšovlky

Výdaje na nákup materiálu

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 400 953 Kč 60,3%
5132 Ochranné pomůcky 85 Kč 0,7%
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 490 Kč 24,5%
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 795 Kč 5,1%
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 16 215 Kč 40,5%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 381 368 Kč 68,5%