Obec Pšovlky

Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 872 524 Kč 61,4%
513 Výdaje na nákup materiálu 400 953 Kč 60,3%
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 9 733 Kč 97,3%
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 164 749 Kč 54,8%
516 Výdaje na nákup služeb 801 245 Kč 64,6%
517 Výdaje na ostatní nákupy 481 248 Kč 62,9%
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 14 595 Kč 21,2%