Obec Pšovlky

Výdaje na ostatní nákupy

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 481 248 Kč 62,9%
5171 Opravy a udržování 441 772 Kč 61,6%
5172 Podlimitní programové vybavení 24 672 Kč 98,7%
5173 Cestovné 0 Kč 0,0%
5175 Pohoštění 14 804 Kč 69,0%