Obec Šanov

Obec Šanov

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 067 373 Kč 62,1%
50 Platy a podobné a související výdaje 1 389 286 Kč 72,2%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 399 206 Kč 47,6%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 35 894 Kč 70,4%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 3 200 193 Kč 86,0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 024 Kč 14,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 40 770 Kč 29,0%