Obec Háj u Duchcova

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 11 568 000 Kč -350 867 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 11 966 000 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 0 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -398 000 Kč -350 867 Kč