Obec Háj u Duchcova

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 12/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet26 802 514 Kč
Upravený rozpočet31 435 511 Kč
Skutečnost23 547 864 Kč
Stav plnění74,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-22 435 000 Kč
-22 435 000 Kč
-2 139 336 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet49 237 514 Kč
Upravený rozpočet53 870 511 Kč
Skutečnost25 687 200 Kč
Stav plnění47,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 7 684 742 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 891 642 Kč
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 3 637 300 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 802 814 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 293 200 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 6 053 913 Kč
6171 Činnost místní správy 5 403 630 Kč
3111 Mateřské školy 3 719 478 Kč
2212 Silnice 1 501 959 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 473 023 Kč