Obec Háj u Duchcova

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 12/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet21 259 593 Kč
Upravený rozpočet22 339 118 Kč
Skutečnost20 379 086 Kč
Stav plnění91,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-27 671 000 Kč
-27 671 000 Kč
-3 137 006 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet48 930 593 Kč
Upravený rozpočet50 010 118 Kč
Skutečnost23 516 092 Kč
Stav plnění47,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 7 726 441 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 116 133 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 434 058 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 070 800 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 647 123 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 849 403 Kč
6171 Činnost místní správy 4 566 317 Kč
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3 206 377 Kč
3631 Veřejné osvětlení 3 183 800 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 484 335 Kč