Obec Háj u Duchcova

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 15 893 791 Kč 55,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 55 113 Kč 55,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 779 673 Kč 27,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 515 386 Kč 58,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 77 310 Kč 97,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 177 578 Kč 28,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 288 731 Kč 61,2%