Obec Žalany

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 096 778 Kč -2 986 044 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 4 109 478 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -3 012 700 Kč -2 986 044 Kč