Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 5/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet14 353 269 Kč
Upravený rozpočet14 955 832 Kč
Skutečnost4 829 685 Kč
Stav plnění32,3%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 565 731 Kč
-1 993 168 Kč
1 100 850 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet16 919 000 Kč
Upravený rozpočet16 949 000 Kč
Skutečnost3 728 835 Kč
Stav plnění22,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 2 010 919 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 924 146 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 540 869 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 335 310 Kč
1337 Poplatek za komunální odpad 224 000 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 122 305 Kč
6171 Činnost místní správy 863 192 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 460 584 Kč
3612 Bytové hospodářství 326 303 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 227 894 Kč