Obec Žalany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 12/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 481 800 Kč
Upravený rozpočet13 295 096 Kč
Skutečnost13 158 249 Kč
Stav plnění99,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-1 821 200 Kč
412 596 Kč
802 618 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet13 303 000 Kč
Upravený rozpočet12 882 500 Kč
Skutečnost12 355 630 Kč
Stav plnění95,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 4 760 395 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 327 082 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 941 370 Kč
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 048 252 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 925 527 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 283 400 Kč
3113 Základní školy 2 215 692 Kč
6171 Činnost místní správy 1 528 968 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 395 355 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 850 719 Kč