Obec Žalany

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 342 594 Kč 60,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 45 569 Kč 77,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 385 000 Kč 14,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 029 843 Kč 64,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 266 265 Kč 72,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 615 917 Kč 85,1%