Obec Žalany

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 208 970 Kč 98,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 694 341 Kč 99,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 156 672 Kč 92,6%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,00%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 357 957 Kč 99,3%