Obec Žalany

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 158 249 Kč 99,0%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 373 651 Kč 99,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 235 380 Kč 97,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 390 Kč 84,8%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 545 827 Kč 100,0%