Obec Žalany

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 355 630 Kč 95,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,00%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 301 550 Kč 108,6%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6 078 834 Kč 91,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 322 228 Kč 92,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 653 018 Kč 92,3%