Obec Žalany

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 993 168 Kč 169 635 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 883 168 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -890 000 Kč -370 365 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 540 000 Kč