Město Libáň

Město Libáň

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 4 624 000 Kč 463 821 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 4 274 000 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 500 000 Kč 500 000 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 800 000 Kč -1 800 000 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 1 650 000 Kč 1 763 821 Kč