Město Libáň

Město Libáň

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2016

Uzavřený měsíc 12/2016

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet28 086 201 Kč
Upravený rozpočet36 971 694 Kč
Skutečnost36 305 628 Kč
Stav plnění98,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-4 624 000 Kč
-4 624 000 Kč
1 976 203 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet32 710 201 Kč
Upravený rozpočet41 595 694 Kč
Skutečnost34 329 426 Kč
Stav plnění82,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 8 946 594 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 782 008 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 547 226 Kč
3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 565 253 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 2 156 171 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 123 304 Kč
6171 Činnost místní správy 3 691 399 Kč
6399 Ostatní finanční operace 2 974 547 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 808 621 Kč
3113 Základní školy 2 296 541 Kč