Město Harrachov

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 14 262 986 Kč 2 000 000 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 12 262 986 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč