Město Harrachov

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 12/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet41 230 000 Kč
Upravený rozpočet58 920 058 Kč
Skutečnost58 046 832 Kč
Stav plnění98,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-1 000 000 Kč
-3 307 221 Kč
125 282 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet42 230 000 Kč
Upravený rozpočet62 227 279 Kč
Skutečnost57 921 550 Kč
Stav plnění93,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 12 600 000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 10 341 123 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 366 890 Kč
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 813 680 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 199 540 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3612 Bytové hospodářství 12 600 000 Kč
6171 Činnost místní správy 3 082 671 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 469 150 Kč
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 2 275 988 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 219 878 Kč