Město Harrachov

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 12/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet40 989 000 Kč
Upravený rozpočet49 259 956 Kč
Skutečnost50 040 101 Kč
Stav plnění101,6%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-21 236 000 Kč
-25 160 035 Kč
-19 044 463 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet62 225 000 Kč
Upravený rozpočet74 419 991 Kč
Skutečnost69 084 565 Kč
Stav plnění92,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 10 799 500 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 952 271 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 797 387 Kč
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 396 075 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 500 312 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3612 Bytové hospodářství 22 740 023 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 764 774 Kč
6171 Činnost místní správy 5 766 337 Kč
2212 Silnice 4 558 437 Kč
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 3 104 655 Kč