Město Harrachov

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 53 336 017 Kč 94,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 275 536 Kč 99,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 12 583 255 Kč 104,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 29 099 911 Kč 94,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 340 411 Kč 56,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 10 036 904 Kč 91,1%