Město Harrachov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 4 045 109 Kč -7 133 417 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 6 768 725 Kč -4 409 801 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 723 616 Kč -2 723 616 Kč