Město Harrachov

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 83 105 397 Kč 150,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 871 808 Kč 101,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 846 972 Kč 51,6%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 25 835 440 Kč 85,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 521 531 Kč 56,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 51 029 647 Kč 360,5%