Město Harrachov

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -2 738 976 Kč -16 586 169 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -15 360 Kč -13 862 553 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 723 616 Kč -2 723 616 Kč