Město Harrachov

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 903 602 Kč -10 086 131 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 4 627 218 Kč -8 270 387 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 723 616 Kč -1 815 744 Kč