Město Harrachov

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 52 160 174 Kč 107,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 59 327 Kč 25,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 035 867 Kč 45,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 16 049 662 Kč 60,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 40 890 Kč 0,00%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 146 594 Kč 54,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 31 827 834 Kč 244,2%