Město Harrachov

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 78 417 101 Kč 142,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 154 474 Kč 67,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 998 904 Kč 81,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 23 616 495 Kč 89,9%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,00%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 952 113 Kč 71,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 44 695 115 Kč 281,0%