Město Harrachov

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 4 017 310 Kč 6 617 644 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 6 740 926 Kč 9 341 260 Kč
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 Kč 63 000 000 Kč
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 Kč -63 000 000 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 723 616 Kč -2 723 616 Kč