Město Harrachov

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 148 669 462 Kč 158,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 243 604 Kč 98,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 13 926 110 Kč 95,3%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 44 315 761 Kč 84,5%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 331 524 Kč 61,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 685 648 Kč 80,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 86 166 815 Kč 407,7%