Město Dolní Kounice

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -1 065 300 Kč -2 703 716 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 588 800 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 654 100 Kč -2 654 032 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -49 684 Kč