Město Dolní Kounice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2015

Uzavřený měsíc 12/2015

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet35 427 300 Kč
Upravený rozpočet39 799 400 Kč
Skutečnost38 867 414 Kč
Stav plnění97,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

916 600 Kč
1 065 300 Kč
4 379 219 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet34 510 700 Kč
Upravený rozpočet38 734 100 Kč
Skutečnost34 488 196 Kč
Stav plnění89,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 11 097 363 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 5 930 572 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 5 249 029 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 719 596 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 2 278 600 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 8 715 659 Kč
3113 Základní školy 4 878 406 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 096 158 Kč
2212 Silnice 2 198 657 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 2 135 458 Kč