Město Dolní Kounice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 12/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet37 101 000 Kč
Upravený rozpočet52 656 000 Kč
Skutečnost52 096 082 Kč
Stav plnění98,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

6 615 000 Kč
17 621 400 Kč
22 986 268 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet30 486 000 Kč
Upravený rozpočet35 034 600 Kč
Skutečnost29 109 814 Kč
Stav plnění83,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 14 116 157 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 8 341 759 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 7 109 644 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 6 968 169 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 2 410 200 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 6 708 703 Kč
3113 Základní školy 4 130 332 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 434 040 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 797 823 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 368 417 Kč