Město Dolní Kounice

Příjmy

Rok 2015 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 38 867 414 Kč 97,7%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 28 323 529 Kč 99,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 925 608 Kč 92,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 136 Kč 99,8%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 578 142 Kč 95,7%