Město Dolní Kounice

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 36 062 533 Kč 89,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 58 306 Kč 94,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 11 828 762 Kč 86,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 13 793 330 Kč 89,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 95 450 Kč 68,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 871 957 Kč 95,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 9 414 728 Kč 95,2%