Město Dolní Kounice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 918 121 Kč 98,3%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 4 219 250 Kč 98,1%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 61 792 Kč 100,0%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 637 079 Kč 99,6%