Město Dolní Kounice

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 870 166 Kč 98,1%
41 Neinvestiční přijaté dotace 4 458 407 Kč 94,7%
42 Investiční přijaté dotace 8 411 759 Kč 100,0%